logo

 

  

 

Voor opleiding en advies gewasbescherming

 

 

 

Kennisaanbod: Bescherm Bewust (EGVT01)

 

 

Gewasbescherming uitvoeren is niet een kwestie van een middel kiezen en dan maar spuiten. We dienen rekening te houden met de veiligheid van onze omgeving en van onszelf. Een bewuste keuze van middelen op basis van giftigheid en milieubelasting is een must. In deze bijeenkomst wordt hier aandacht aan besteed mede op basis van een tool box welke is samengesteld door het Productschap Tuinbouw e.a.. Tevens ruime aandacht voor het toepassen van P.B.M.

 

 

 

 

 

 

In de bijeenkomst wordt de tool box "Bescherm Bewust" van het P.T. besproken waarin diverse affiches, stickers en productomschrijvingen aanwezig zijn. Aandacht wordt besteed aan de milieubelasting punten van diverse middelen mede naar aanleiding van voorbeeld- kaarten en de milieumeetlat.

 

 

Geïntegreerde toepassing van gewasbescherming komt hierbij aan de orde. Persoonlijkebeschermingsmiddelen zoals kleding en adembescherming worden gedemonstreerd.

 

Dit kennisaanbod valt onder het thema VEILIGHEID en TECHNIEK.

 

Een hand-out van de presentatie en een korte samenvatting van de bijeenkomst worden aan de deelnemers meegegeven in een map.

TerugVerder