logo

 

 

 

Voor opleiding en advies gewasbescherming

 

 

 

Kennisaanbod: Onkruidbestrijding op verharding, wat mag nu wel en wat niet? (EGT03)

 

 

Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen vraagt kennis van de vigerende wet- en regelgeving. Hoe kan en mag je nog onkruid bestrijden op verhardingen?

Rekening houdend met het milieu zijn er nog mogelijkheden om onkruid adequaat te bestrijden.

De nieuwste toepassingstechnieken en het werken op de methode van “ DOB” wordt duidelijk toegelicht.                    

 

 

Aan de hand van een Power Point presentatie zal ruim aandacht besteed worden aan eigen inbreng en discussie.

De werking van een schijfvernevelaar, Mankar, zal worden getoond.

Tevens wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen met betrekking tot Roundup Evolution.              Wel of geen certificatieplicht en hoe gaan we hier mee om?                 

 

 

 

 

 

Dit kennisaanbod valt onder het thema TEELT.

 

 

Een hand-out van de presentatie en een korte samenvatting van de bijeenkomst worden aan de deelnemers meegegeven in een map.

 

 

 

 

TerugVerder