logo

Bewijs van Vakbekwaamheid Gewasbescherming

 

 

In de wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden staat: 

  

Artikel 71. Opleiding en bewijs van vakbekwaamheid

 

1.   Het is verboden zonder een geldig bewijs van vakbekwaamheid een gewasbeschermingsmiddel,  

      toegelaten voor professioneel gebruik, te ontvangen, te gebruiken of voorhanden te hebben,

      behoudens in bij regeling van Onze Minister te bepalen gevallen.

 

In de regeling op de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden is een tabel opgenomen met boetebedragen bij overtredingen van deze wet.

Daarin staat onder andere het volgende,

 

Een gewasbeschermingsmiddel gebruiken zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid € 1500,00

 

Om in het bezit te komen van een Bewijs van Vakbekwaamheid, ook wel spuitlicentie genoemd, moet je een examen afleggen bij een onderwijsinstelling.

 

Educa Gewas verzorgt regelmatig cursussen voor licentie 1 en 2. Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt u van Bureau Erkenningen een pasje.