logo

Martin Konijn

 

 

 

Ik ben geboren en opgegroeid in een boomkwekersgezin in Boskoop.

In mijn jonge jaren heb ik op diverse boomkwekerijen gewerkt, o.a. bij de Fa. Boot & Co.

Daarnaast praktijkervaring opgedaan in Engeland en Frankrijk.

Van 1970 tot 1975 heb ik zelfstandig een kleine boomkwekerij gehad met o.a. de teelt van miniatuurrozen.

In 1973 is mij gevraagd praktijkonderwijs te geven aan de toenmalige Chr. Lagere Tuinbouwschool in Boskoop. Vanaf 1975 ben ik daar fulltime in dienst gekomen. Daarnaast heb ik de onderwijsakten L.V. Boomteelt en L.V. Aanleg en onderhoud behaald.

Vanaf 1987 tot 1993 heb ik leiding mogen geven aan een kwekerij van een Sociaal Werkvoorzieningsschap.

In 1993 ben ik weer bij het onderwijs terecht gekomen en wel in Rotterdam. Daar ben ik mij steeds meer gaan interesseren voor gewasbescherming en ben ik begonnen met het geven van cursussen op dat gebied.

Tijdens mijn laatste dienstbetrekking aan de Middelbare Agrarische School te Gorinchem ben ik mij steeds meer gaan inzetten voor Cursussen en Trainingen van het Wellantcollege.

In het bijzonder op het gebied van gewasbescherming en verlengingen van "spuitlicenties". Middels diverse bijscholingen en cursussen ben ik redelijk op de hoogte van diverse ins en outs van gewasbescherming.

 

Sinds medio 2010 opereer ik als kleine zelfstandige onder de naam Educa Gewas