logo

Verlenging.

 

Gewasbeschermingsmiddelen zijn chemische stoffen die worden gebruikt om ziekten, plagen of onkruiden in de landbouw te bestrijden of organismen te bestrijden die hinderlijk of schadelijk zijn. Iedereen die gewas-beschermingsmiddel in voorraad heeft of zelf toepast, moet beschikken over een Bewijs van Vakbekwaamheid Uitvoeren Gewasbesherming.

 

De Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

 

 

 

Dit Bewijs is vijf jaar geldig. Op de pas staat vermeld van wanneer en tot welke datum de geldigheid is. Om de het Bewijs van Vakbekwaamheid Uitvoeren Gewasbesherming te verlengen moet de pashouder voor het einde van de geldigheidsdatum vier Verlengingsbijeenkomsten hebben gevolgd. Deze Verlengingsbijeenkomsten zijn op veel manieren te volgen, zelfs bij u thuis achter de P.C.

Op de site van Bureau Erkenningen, www.erkenningen.nl , kunt u het een en ander nalezen. 


Bureau Erkenningen stuurt een nieuwe pas naar u op drie maanden voordat de huidige pas afloopt.

 

Voor bedrijven en organisaties die meerdere personen in dienst hebben met een Bewijs van Vakbekwaamheid is het interessant om in-company op het bedrijf verleningsbijeenkomsten te organiseren.

Hierbij kan dan worden ingegaan op bedrijfsspecifieke wensen. Wij hebben dit reeds vele malen voor bedrijven, gemeenten en instellingen verzorgd. 

Wanneer u geen Bewijs van Vakbekwaamheid Uitvoeren Gewasbescherming hebt moet u ook de cursus volgen en het examen afleggen. Zie hiervoor de pagina Cursus Spuitlicentie. 

 

Hierover kan Educa Gewas u verder informeren en een vrijblijvende offerte toesturen.

 

Thema's die Educa Gewas u kan aanbieden voor een verlengingsbijeenkomst vindt u uitgewerkt op de op de volgende pagina. Klik op de afbeelding.

 

Wet en regelgeving   

Herkennen ziekten en plagen en hun natuurlijke vijanden      

Bescherm bewust    

Onkruidbestrijding op verharding    

 

Uitgerekend, het beste 

    

 

Artikel 71. Opleiding en bewijs van vakbekwaamheid

  

1.   Het is verboden zonder een geldig bewijs van vakbekwaamheid een gewasbeschermingsmiddel, toegelaten voor professioneel gebruik, te ontvangen, te gebruiken of voorhanden te hebben, behoudens in bij regeling van Onze Minister te bepalen gevallen.

 

 

 

 

 

 

Verder