logo

Belangrijke wijziging in de wetgeving  

Per 1 januari 2014 wordt de wet aangepast op het punt van knaagdier bestrijding.

 

Rodenticiden, middelen voor knaagdierbestrijding zoals muizen en ratten, mogen alleen nog maar toegepast en gekocht worden door personen die in het bezit zijn van een bewijs van Knaagdier Bestrijding Agrarisch bedrijf.

Zij die in het bezit zijn van een bewijs van Vakbekwaamheid Gewasbescherming kunnen via een extra module een aantekening krijgen dat zij rodenticiden mogen kopen en toepassen op het eigen bedrijf.

Educa Gewas is zich aan het voorbereiden om deze module te kunnen aanbieden.

De regeling gaat zoals aangekondigd in op 1 januari 2014 maar er geld een overgangsperiode tot 1 juli 2015. Na deze datum kunnen geen rodenticiden meer gekocht en toegepast worden als men die aantekening niet op het pasje heeft staan.

 

Voor alle duidelijkheid wil ik opmerken dat houders van een vakbekwaamheidsbewijs Gewasbescherming met de aantekening Knaagdierbestrijding in totaal nu 5 bijeenkomsten zullen moeten volgen om voor verlenging van het bewijs in aanmerking te kunnen komen.

 

Als u nog vragen hebt schroom dan niet om mij te benaderen.

 

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Wet en regelgeving

 

Sinds 17 oktober 2007 is de nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

in werking getreden.

Deze wet vervangt de oude Bestrijdingsmiddelenwet uit 1962. Deze wet was al vele

malen aangepast en

gewijzigd zodat het beter was een nieuwe wet in het leven te roepen. Er wordt hierin

ook meer met

eigentijdse begrippen rekening gehouden. Zo wordt er niet meer gesproken van

“Bestrijdingsmiddelen”,maar van “Gewasbeschermingsmiddelen”. Deze term dekt niet

alle vroegere bestrijdingsmiddelen dus iser de term “Biociden” bij gekomen wat alle overige bestrijdingsmiddelen zijn buiten de landbouw die geen gewasbeschermingsmiddel zijn.

 

De wet is een raamwet die de zaken op hoofdlijnen vastlegt.

Het Besluit Gewasbeschermingsmiddelen enBiociden geeft nadere richtlijnen en de

Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden gaat meer over de toelating en

de voorschriften daarbij.

 

Niet alleen voor de portemonnee een goede zaak om de regels in acht te nemen maar

ook voor het milieuen de veiligheid van uzelf en de omgeving.

 

Voor wie zich verder wil verdiepen in de wet en regelgeving op dit terrein kunt u via

onderstaande link meer informatie vinden.

http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/regeling_type_wetten+AMVB+ministeries/titel_

bevat_gewasbeschermingsmiddelen%2Ben%2Bbiociden

 

Natuurlijk kunt u ook uw vragen voorleggen aan Educa Gewas.

 

Wij zullen proberen een passend antwoord te vinden voor u.