logo

 

 

 

Voor opleiding en advies gewasbescherming

 

 

 

Kennisaanbod: Wet- en Regelgeving Gewasbescherming (EGT01)

 

“Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen.”

 

Dit geldt ook voor iedereen die gewasbeschermingsmiddelen koopt, onder zijn beheer heeft of toepast.

Vrijwel alle gebruikers kennen de wetgeving zijdelings, maar of ze op de hoogte zijn van alle ins en outs, is nog maar de vraag.

Dit kennisaanbod probeert daar iets aan te doen.

Door op een speelse manier Wet- en Regelgeving aan de orde te stellen met diverse voorbeelden van wel en niet goed handelen, zullen de deelnemers zich beter bewust zijn van de regels betreffende gewasbescherming.

 

 

De bijeenkomst begint met een aantal stellingen waarover de deelnemers een uitspraak moeten doen ter voorbereiding op de inhoudt van de bijeenkomst.

Ook wordt aandacht besteed aan de administratie van Gewasbeschermingsmiddelen.

 

 

 

 

Dit kennisaanbod valt onder het thema TEELT.

 

 

Een hand-out van de presentatie en een korte samenvatting van de bijeenkomst worden aan de deelnemers meegegeven in een map.

 

 

 

 

 

 

 

 

TerugVerder